Profilujeme sa na malú prax a ideme systémom špecializácie, podobne ako v humánnej medicíne.___

PROFILUJEME SA NA MALÚ PRAX A IDEME SYSTÉMOM ŠPECIALIZÁCIE, PODOBNE AKO V HUMÁNNEJ MEDICÍNE.

VŠETCI MUSÍME OBSIAHNUŤ VŠEOBECNÚ INTERNÚ MEDICÍNU A POTOM SA KAŽDÝ VENUJEME OBLASTI, KTORÁ NÁS NAJVIAC ZAUJÍMA A TÝM JU MÔŽEME ROBIŤ NAOZAJ DOBRE.

  • operacia
  • rtg

NEDÁ SA BYŤ ŠPECIALISTOM VO VŠETKÝCH OBOROCH ROVNAKO, PRETO TO MÁME ROZDELENÉ, ABY SA KAŽDÝ VENOVAL DANEJ OBLASTI, KTORÁ HO ZAUJÍMA A MOHOL SA JEJ VENOVAŤ DO HĹBKY.

  • macicky
  • rtg

PRÍPADY SI MEDZI SEBOU REFERUJEME, O ŤAŽŠÍCH DIAGNÓZACH SA NAVZÁJOM RADÍME PODOBNE AKO V HUMÁNNEJ MEDICÍNE.

ĎALŠIA VÝHODA TÍMOVEJ PRÁCE JE, ŽE SME NA VÁŠHO PACIENTA ODDÝCHNUTÍ, SVOJU PRÁCU TAK MÔŽEME ROBIŤ S CHUŤOU A LÁSKOU.

kolektiv
Pre ďalšie zaujímavosti sledujte náš
facebook
A určite nevynechajte ani náš

BLOG

:-)