operacia

PRVÁ NÁVŠTEVA - PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE A KONZULTÁCIA OHĽADOM ZÁKROKU:

Zvieratko príde najlepšie ráno a samozrejme nalačno (papá naposledy večer pred vyšetrením) voda sa zvieraťu neobmedzuje.

Zoberieme mu krv na pečeňové a obličková parametre (glukóza, ALT, AST, BUN, CREA, TP)

Podľa potreby aj na krvný obraz (červené krvinky, krvné doštičky a biele krvinky zistíme či v tele neprebieha akútny či chronický problém)

Výšetríme podrobne sliznice a všetky systémy v tele.

Pokiaľ má zvieratko všetko v poriadku a prešlo pred-anesteziologickým vyšetrením, dohodneme termín zákroku.

Vysvetlíme všetko majiteľovi, čo sa bude diať pred počas a po zákroku, aká má byť pooperačná starostlivosť.

 

CENA PREDOPERAČNÉHO VYŠETRENIA:

Biochemické vyšetrenie (podľa zvolených parametrov): 25-40 €

Krvný obraz: 14 €

 

SAMOTNÝ ZÁKROK:

Zvieratko donesie majiteľ na dohodnutý termín, večer pred zákrokom dostane ešte papať primeranú, nie príliš veľkú, dávku - krmivo, na ktoré je zvyknuté. Neexperimentovať s mliekom a podobne.

Cez noc dostane len vodu, po dohodnutom čase už zviera neprijíma krmivo - približne 10 hodín pred časom operácie.

Zvieratko si preberieme, majiteľ nám podpíše súhlas s prevedením zákroku a s hospitalizáciou. Po zvieratko si majiteľ príde až po úplnom prebratí z operačného zákroku. Niektorí majitelia chcú byť pri zvieratku keď zaspáva. Takže pri ňom ostanú, až kým nezačne zaberať utlmujúca injekcia pred narkózou.

Zviera u nás neustále monitorujeme, zhostí sa ho 3-oj členný operačný tím pozostavajúci vždy z hlavného operatéra (lekár chirurg), asistenta operatéra (lekár, alebo veterinárna sestra), a lekára anesteziológa, zodpovedného za správny chod a priebeh anestézie.

Prevedie sa samotný zákrok, zvieratko sa prenesie do pripraveného hospitalizačného boxu, krorý je vyhrievaný, aby sa teplota dostala rýchlo do normálu, keďže počas narkózy telesná teplota klesá.

Pacient dostane potrebné injekcie proti bolesti a zápalu, infúziu a vyspáva narkózu.

Zviera odovzdáme domov len plne prebraté, aby sa predišlo komplikáciám pri preberaní. Niektoré zvieratá sa preberajú veľmi dobre, iné s kŕčmi a ťažšie, preto ich máme radšej pod kontrolou.

 

CENA ZÁKROKU:

Sterilizácia sučky: 100-190 €

Sterilizácia mačky:  60-80 €

Kastrácia pes: 70-90 €

Kastrácia kocúr: 40 €